Rebecca Malope – Jesu Ke Matla (Jesus The Power)

Jesu Ke Matla Rebecca Malope
Downloaded 3178 times 3178 Played 1192 1192 File Size 4.02 MB 4.02 MB

Jesu Ke Matla (Jesus The Power) Lyrics by Rebecca Malope With Partial English Translation. South African Gospel music song in Zulu.

[Lyrics]

Jesu ke matla (Jesus the power)

Ke matla ke matla (The power, the power)
Ahlolelang sebe (Victor
y over sin)
Ahlwekisang pelo (And purity divine)
Ke matla ke matla (The power, the power)
Matla moya wa modimo (The power of the Holy Ghost)
Ke matla ke matla (The power, the power)
Ahlolelang sebe (Victory over sin)
Ahlwekisang pelo (And purity divine)
Ke matla ke matla (The power, the power)
Matla moya wa modimo (The power of the Holy Ghost)

Ga se ka bohlale kapa ka tsebo!
Ke matla a modimo ke yena fela are hlolelang
Hu tsohle tse kgathatsang moya

Ke matla, ke matla (The power, the power)
Ahlolelang sebe (Victory over sin)
Ahlwekisang pelo (And purity divine)
Ke matla ke matla (The power, the power)
Matla moya wa modimo (The power of the Holy Ghost)
Ke matla, ke matla (The power, the power)
Ahlolelang sebe (Victory over sin)
Ahlwekisang pelo (And purity divine)
Ke matla, ke matla (The power, the power)
Matla moya wa modimo (The power of the Holy Ghost)

The power, the power
Victory over sin and purity divine
The power, the power
The power of the holy ghost
The power, the power
Victory over sin and purity divine
The power, the power
The power of the holy ghost

Matla moya wa modimo (The power of the Holy Ghost) (Repeat)

Source: Africangospellyrics.

South Africa Gospel SongsPosted on

Leave a comment

Your email address will not be published.